Välj land:

DanmarkDanmark
NorgeNorge
SuomiSuomi
DanmarkDanmark
NorgeNorge
SuomiSuomi
Finishing Touch Flawless Beauty

Välj land:

DanmarkDanmark
NorgeNorge
SuomiSuomi
DanmarkDanmark
NorgeNorge
SuomiSuomi
TVINS- Tvins - smarta produkter för dig och ditt hem

Säkerhets- och integritetspolicy

Allmänt om personuppgifter

 Tvins (”TVNS Scandinavia AB”, ”vi, ”oss” eller ”vår”) strävar efter att alltid skydda din integritet och dina personuppgifter på bästa möjliga vis. Här nedan beskrivs vilka personuppgifter som Tvins samlar in samt hur vi använder dina personuppgifter. Vi strävar efter att alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Skulle du fortfarande ha frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy är du självklart välkommen att kontakta oss på help-se@tvins.com eller telefon: 0770-87 17 40.

Personuppgiftsansvarig 

TVNS Scandinavia AB, organisationsnummer 556649-4208, Box 505, 201 25 Malmö (ej returadress/besöksadress), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Uppgifter som vi samlar in 

Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig. Vanligtvis kan du använda dig av vår webbplats utan att tillhandahålla oss någon information utöver den tekniska. På vissa sidor kommer uppgifter om dig att begäras, exempelvis vid köp, serviceärenden eller om du vill registrera dig för att ta del av våra nyhetsbrev.

Personuppgifter om dig som samlas in kan vara:

 • Person- och kontaktuppgifter – såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, demografiska uppgifter (såsom födelsedatum, ålder, kön, geografisk plats, favoritprodukter och fritidsintressen) samt, när det är motiverat av ändamålet även personnummer. 
 • Tekniska uppgifter om din enhet eller internetanslutning – exempelvis IP-adress, cookies och geografisk plats. 
 • Information om ditt användarbeteende – såsom sökmönster och aktiviteter på webbplatsen och hur du använder våra tjänster. 
 • Användargenererad information – innehåll som du självmant registrerar, lämnar eller publicerar, exempelvis i samtal med kundtjänst (som kan komma att spelas in), i tävlingar, anmälan till nyhetsbrev samt innehåll som du delar med oss genom att ladda upp på vår webbplats eller på sociala nätverk (som du tillåter att nätverket delar med oss). 
 • Information från andra källor – allmänt tillgänglig information eller information från våra samarbetspartners som vi inhämtar för att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade eller för att kunna genomföra en betalning.

Uppgifter som vi inte samlar in

Kreditkortsuppgifter – Betal- och kreditkortsuppgifter hanteras och sparas aldrig av Tvins. Dessa hanteras direkt av vår samarbetspartner TF Bank AB.

Analyser, statistik och marknadsföring 

För vissa ändamål utför vi analyser och tar fram underlag baserat på våra kunders personuppgifter. Detta gör vi för att kunna marknadsföra företaget och företagets produkter och tjänster och för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.I dessa fall använder vi begränsade kunddata såsom köphistorik, ålder och bostadsadress.

Personuppgifter från tredje part

 Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi komma att samla in personuppgifter från tredje part. De uppgifter vi i dagsläget samlar in från tredje part är: – Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Samarbetspartners som vi kan behöva lämna ut personuppgifter till 

 • Vi behöver lämna ut dina personuppgifter till följande samarbetspartners för att kunna fullfölja din beställning och ge dig relevant information:
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar eller lagrar våra personuppgifter). 
 • Logistikföretag och speditörer (för leverans av din beställning). 
 • Betallösningspartners (Avarda och eventuella andra företag som hjälper oss med våra betallösningar). 
 • Kreditupplysningsföretag (för erbjudande av olika betalsätt). 
 • Marknadsföring (t.ex. lösningar för att skicka ut nyhetsbrev till dig och optimera vårt erbjudande). 

Om hela eller delar av Tvins verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till eventuella köpare och rådgivare.

Överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Hur skyddas dina personuppgifter? 

Vi har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att behandla de personuppgifter vi samlar in på ett säkert sätt. 

Vi använder oss av så kallade SSL protokoll, vilket betyder att dina personuppgifter är privata när de skickas till webbplatsen. Detta illustreras med ett lås i adressfältet på din webbläsare. Genom att klicka på låset kan du få mer information och även en lista över vilka cookies som används på webbsidan. Du bör kontrollera att SSL inte har stängts av i inställningarna för din webbläsare. 


Vi tillämpar antivirusprogram, brandväggar och kryptering för att förhindra tillgång till vårt nätverk och data. 


Endast behörig personal som behöver tillgång till personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst till personuppgifter. Tillgång till de platser där personuppgifterna sparas och behandlas är begränsad till behörig personal. Personalen har fått utbildning och instruktioner om hur de behandlar personuppgifter på ett säkert sätt. 


Vid ett eventuellt dataintrång kommer Tvins att rapportera detta till Datainspektionen samt informera berörda när så krävs enligt tillämplig lag.

Dina rättigheter 

När Tvins behandlar dina personuppgifter har du rättigheter enligt vad som beskrivs nedan:

 • Tillgång. Du kan begära att få tillgång till de uppgifter Tvins har om dig. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 
 • Rättelse. Om någon av de personuppgifter som du lämnat till oss behöver korrigeras eller uppdateras, t.ex. om du ändrar din adress eller mobilnummer, ber vi dig att lämna korrekta personuppgifter genom att skicka ett mail till vår kundtjänst. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter rättas. 
 • Radering och begränsning. Du har rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig efter att du identifierat dig och angett den information du vill ta del av. Du kan begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av Tvins behandling av dessa. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (rätt till dataportabilitet) de personuppgifter du lämnat till oss. Vi kan ha rätt att neka din begäran på grund av rättsliga förpliktelser såsom krav i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller från konsumenträttslagstiftning. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om radering kommer vi att blockera personuppgifterna så att de inte används för några andra ändamål. En begäran ska vara skriftlig, undertecknad och sändes därefter till TVNS SCANDINAVIA AB, Box 505, 201 25 MALMÖ, Sverige. Vi kommer snarast möjligt och med målsättning att inom en månad bemöta din begäran. 
 • Behandling. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden). 
 • Återkallning av samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte att samla in nya uppgifter om dig och om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara befintliga uppgifter kommer vi att radera dem.

Länkar 

På Tvins webbplats kan det förekomma länkar till andra webbsidor som ligger utanför vår kontroll. Tvins har som ambition att säkerställa att vi enbart länkar till sådana webbsidor som också skyddar din integritet och hantering av dina personuppgifter. TVNS Scandinavia AB är inte ansvarigt för skydd eller sekretess och information inklusive personuppgifter som du som besökare tillhandahåller på andra länkade webbsidor. Vi rekommenderar att du läser den aktuella webbsidans integritetspolicy.

Cookies 

Läs mer om cookies här – https://www.tvins.se/cookies/

Säkerhets- och integritetspolicy

Allmänt om personuppgifter

 Tvins (”TVNS Scandinavia AB”, ”vi, ”oss” eller ”vår”) strävar efter att alltid skydda din integritet och dina personuppgifter på bästa möjliga vis. Här nedan beskrivs vilka personuppgifter som Tvins samlar in samt hur vi använder dina personuppgifter. Vi strävar efter att alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Skulle du fortfarande ha frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy är du självklart välkommen att kontakta oss på help-se@tvins.com eller telefon: 0770-87 17 40.

Personuppgiftsansvarig 

TVNS Scandinavia AB, organisationsnummer 556649-4208, Box 505, 201 25 Malmö (ej returadress/besöksadress), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Uppgifter som vi samlar in 

Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig. Vanligtvis kan du använda dig av vår webbplats utan att tillhandahålla oss någon information utöver den tekniska. På vissa sidor kommer uppgifter om dig att begäras, exempelvis vid köp, serviceärenden eller om du vill registrera dig för att ta del av våra nyhetsbrev.

Personuppgifter om dig som samlas in kan vara:

 • Person- och kontaktuppgifter – såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, demografiska uppgifter (såsom födelsedatum, ålder, kön, geografisk plats, favoritprodukter och fritidsintressen) samt, när det är motiverat av ändamålet även personnummer. 
 • Tekniska uppgifter om din enhet eller internetanslutning – exempelvis IP-adress, cookies och geografisk plats. 
 • Information om ditt användarbeteende – såsom sökmönster och aktiviteter på webbplatsen och hur du använder våra tjänster. 
 • Användargenererad information – innehåll som du självmant registrerar, lämnar eller publicerar, exempelvis i samtal med kundtjänst (som kan komma att spelas in), i tävlingar, anmälan till nyhetsbrev samt innehåll som du delar med oss genom att ladda upp på vår webbplats eller på sociala nätverk (som du tillåter att nätverket delar med oss). 
 • Information från andra källor – allmänt tillgänglig information eller information från våra samarbetspartners som vi inhämtar för att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade eller för att kunna genomföra en betalning.

Uppgifter som vi inte samlar in

Kreditkortsuppgifter – Betal- och kreditkortsuppgifter hanteras och sparas aldrig av Tvins. Dessa hanteras direkt av vår samarbetspartner TF Bank AB.

Analyser, statistik och marknadsföring 

För vissa ändamål utför vi analyser och tar fram underlag baserat på våra kunders personuppgifter. Detta gör vi för att kunna marknadsföra företaget och företagets produkter och tjänster och för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.I dessa fall använder vi begränsade kunddata såsom köphistorik, ålder och bostadsadress.

Personuppgifter från tredje part

 Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi komma att samla in personuppgifter från tredje part. De uppgifter vi i dagsläget samlar in från tredje part är: – Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Samarbetspartners som vi kan behöva lämna ut personuppgifter till 

 • Vi behöver lämna ut dina personuppgifter till följande samarbetspartners för att kunna fullfölja din beställning och ge dig relevant information:
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar eller lagrar våra personuppgifter). 
 • Logistikföretag och speditörer (för leverans av din beställning). 
 • Betallösningspartners (Avarda och eventuella andra företag som hjälper oss med våra betallösningar). 
 • Kreditupplysningsföretag (för erbjudande av olika betalsätt). 
 • Marknadsföring (t.ex. lösningar för att skicka ut nyhetsbrev till dig och optimera vårt erbjudande). 

Om hela eller delar av Tvins verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till eventuella köpare och rådgivare.

Överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Hur skyddas dina personuppgifter? 

Vi har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att behandla de personuppgifter vi samlar in på ett säkert sätt. 

Vi använder oss av så kallade SSL protokoll, vilket betyder att dina personuppgifter är privata när de skickas till webbplatsen. Detta illustreras med ett lås i adressfältet på din webbläsare. Genom att klicka på låset kan du få mer information och även en lista över vilka cookies som används på webbsidan. Du bör kontrollera att SSL inte har stängts av i inställningarna för din webbläsare. 


Vi tillämpar antivirusprogram, brandväggar och kryptering för att förhindra tillgång till vårt nätverk och data. 


Endast behörig personal som behöver tillgång till personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst till personuppgifter. Tillgång till de platser där personuppgifterna sparas och behandlas är begränsad till behörig personal. Personalen har fått utbildning och instruktioner om hur de behandlar personuppgifter på ett säkert sätt. 


Vid ett eventuellt dataintrång kommer Tvins att rapportera detta till Datainspektionen samt informera berörda när så krävs enligt tillämplig lag.

Dina rättigheter 

När Tvins behandlar dina personuppgifter har du rättigheter enligt vad som beskrivs nedan:

 • Tillgång. Du kan begära att få tillgång till de uppgifter Tvins har om dig. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 
 • Rättelse. Om någon av de personuppgifter som du lämnat till oss behöver korrigeras eller uppdateras, t.ex. om du ändrar din adress eller mobilnummer, ber vi dig att lämna korrekta personuppgifter genom att skicka ett mail till vår kundtjänst. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter rättas. 
 • Radering och begränsning. Du har rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig efter att du identifierat dig och angett den information du vill ta del av. Du kan begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av Tvins behandling av dessa. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (rätt till dataportabilitet) de personuppgifter du lämnat till oss. Vi kan ha rätt att neka din begäran på grund av rättsliga förpliktelser såsom krav i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller från konsumenträttslagstiftning. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om radering kommer vi att blockera personuppgifterna så att de inte används för några andra ändamål. En begäran ska vara skriftlig, undertecknad och sändes därefter till TVNS SCANDINAVIA AB, Box 505, 201 25 MALMÖ, Sverige. Vi kommer snarast möjligt och med målsättning att inom en månad bemöta din begäran. 
 • Behandling. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden). 
 • Återkallning av samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte att samla in nya uppgifter om dig och om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara befintliga uppgifter kommer vi att radera dem.

Länkar 

På Tvins webbplats kan det förekomma länkar till andra webbsidor som ligger utanför vår kontroll. Tvins har som ambition att säkerställa att vi enbart länkar till sådana webbsidor som också skyddar din integritet och hantering av dina personuppgifter. TVNS Scandinavia AB är inte ansvarigt för skydd eller sekretess och information inklusive personuppgifter som du som besökare tillhandahåller på andra länkade webbsidor. Vi rekommenderar att du läser den aktuella webbsidans integritetspolicy.

Cookies 

Läs mer om cookies här – https://www.tvins.se/cookies/

FÅ 10% RABATT

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 10% rabatt på ditt första köp!

Leverans

Leverans

Köp före kl 14 skickas samma dag

Dela upp betalning

Enkel betalning

Möjlighet till delbetalning

Öppet köp

Prova hemma

30 dagars öppet köp

Avarda

Säker betalning

Betala med Avarda

Leverans

Leverans

Köp före kl 14 skickas samma dag

Dela upp betalning

Enkel betalning

Möjlighet till delbetalning

Öppet köp

Prova hemma

30 dagars öppet köp

Avarda

Säker betalning

Betala med Avarda